TAGS: Mặt dựng kính, thi công mặt dựng kính, cửa nhôm Xingfa, cửa chống cháy

Mặt dựng khung xương nổi
Mặt dựng hệ 1100
Bảo hành: 60 tháng
Mặt dựng hệ 1100, kính phản quang Bỉ:
Mặt dựng hệ 80
Bảo hành: 5 năm
Mặt dựng hệ 80, kính phản quang:
Mặt dựng hệ 91
Bảo hành: 5 năm
Mặt dựng hệ 91, kính phản quang:
Mặt dựng hệ 140
Bảo hành: 5 năm
Mặt dựng hệ 140 sử dụng kính phản quang: